מדיניות החברה

בכפתורים מטה ניתן לראות את מדיניות החברה בדבר שימוש בעוגיות ואחסון פרטים במאגרי מידע.

בנוסף ניתן לראות את מידניות החברה בדבר רכישת הקורס, רכישת הקורס מהווה הסכמה על מדיניות החברה.

 

מדיניות פרטיות

מאחר שהגוף (תאגיד, חברה וכד') (להלן "החברה")  "בית הספר להחזרי מס" מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. (להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.


מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. 


כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע 

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה או מי מטעמה.

Cookies 

אתר החברה  משתמש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעול השוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות שלך האישיות ולצורכי ביטחון ואבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כמו כרום, פיירפוקס וכדומה כוללים אפשרות  להימנע משימוש ב Cookies. אם אתה לא יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש או חפשו כיצד ניתן לעשות זאת במרשתת.השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין המתקיים באזור החברה, וזאת על מנת –

 • לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים .

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.

 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי 

 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי 

 • החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה 

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין; 

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 

 • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

.

פרסומות של צדדים שלישיים 

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע 

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל admin@taxrefundschool.com 


או באמצעות מסרון במס':

 055-5563303.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.


שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד המדניות של האתרים.

 

מדיניות רכישת הקורס

כללי:


הקורס אינו תחליף לייעוץ מיקצועי של רואה חשבון או יועץ מס, אלא מהווה מדריך בפרקטיקת ההגשת המסמכים.

בכל סתירה בין המשודר בקורס לבין הוראת החוק, החוק הוא הגובר.


שימו לב! הקורס אינו מיעוד לשכירים שאחד מרשומים מטה רלוונטים עבורו: 
השקעה במניות, אג“ח וכד‘, תשלום מס שבח, קבלת אופציות/מניות במסגרת השכר, הפקדות כספים לפנסיה / קופת גמל בצורה עצמאית, קבלת פיצויי פרישה, חובת הגשת דוח לרשות המיסים.

הזנת פרטיו האישים של המזמין (שם פרטי, מספר פלאפון וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת לשם השלמת עסקה.


החברה לא תעשה שום שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של רוכש הקורס, אלא לביצוע תשלום בגין רכישת הקורס ו/או זיכוי אותו ביקש המזמין לערוך, פרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. יובהר כי החברה תתקשר רק עם פירמות אשראי בעלות מוניטין מוכרות .


מכיוון שרכישת הקורס מתבצעת בצורה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני האקרים ו/או חדירה למחשביה ו/או חשיפת מאגרי המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי מעוול לחדור למאגרי המידע אשר שמורים בקנאות בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.


למרות הכתוב לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי לרבות שימוש בזכויות יוצרים וייצוג לקוחות בהגשת דוחות לרשות המיסים. בנוסף שאם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים


הגבלת אחריות:


החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, בהגשת דוח החזר מס לרשות המיסים.


החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המשודר בקורס האינטרנטי באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.


החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר


בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה


הקורס אינו מהווה יועץ מקצועי, אלא מדריך את אופן הפעולה (הפרקטיקה) על מנת לבצע פעולות אל מול רשות המיסים בדבר החזר מס לשכירים.


החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי הנגרמים עקב אי הבנת חומר הלימוד בקורס. יובהר כי החברה עומדת לכל שאלה מיקצועית בדבר הקורס.


החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בטעיות חישוב החזר המס.


החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בשינויי אותם מבצע הרגולטור בכל הקשור להחזר מס. יובהר כי החברה עוקבת אחר שינויים רגלוטוריים ומעדכנת את הקורס בהתאם.


החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי באם התברר כי מגיש הבקשה להחזר מס חייב כספים לרשות המיסים.


החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא.


ביטול רכישה


החברה תהא רשאית בל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובשל כל סיבה, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל מבצע, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו


החברה תהא רשאית בל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובשל כל סיבה, לבטל מינוי של מזמין אשר לא פעל כדרכו של האדם הסביר.


לא ניתן לבטל רכישה של קורס לאחר צפייה בו אולם החברה תהא רשאית בל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובשל כל סיבה ושמצאה לנכון, לבטל רכישה ו/או חלק ממנה. וזאת על פי מנגון פיצוי לחברה.