Business Conference

מי אנחנו?

בית הספר להחזרי מס לקח על עצמו את הזכות להנגיש את נושא החזרי המס לשכירים בישראל לכלל הציבור. לאחר שנתקלנו בכמות הבירוקרטיה בארץ החלטנו שמצוי זכויות לא צריך לעלות שום סכום וידע על מיצוי הינו החרכי עבור כל אזרח. לכן שקדנו ועמלנו להכין קורס אינטרנטי לביצוע החזר מס.